CTY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH TRUNG

Vietnamese English

Hotline: 0901878129

info@minhtrung.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: 0901878129

Email: info@minhtrung.vn

DỊCH VỤ

Xem tất cả >>

TIN TỨC NỔI BẬT

Xem tất cả >>

Mẫu hợp đồng thi công nhà ở

HỢP ĐỒNG THI CÔNG
 

CÔNG TRÌNH:  ..............................................................
ĐỊA CHỈ : ..........................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

GIỮA

ĐƠN VỊ THI CÔNG : CÔNG TY TNHH TV – TK - XD MINH TRUNG

 

 

CHỦ ĐẦU TƯ: ............................................................................

 

 

 

CTY TNHH TV – TK – XD

MINH TRUNG

----------d²c----------

Số :   ......... /........./HĐTC

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------d²c---------

TP.HCM, ngày     tháng       năm 2018

 

          

 

 

 

 

 

 

                                                           HỢP ĐỒNG THI CÔNG

 (V/v: Giao nhận thầu thi công công trình)

 

  • Căn cứ Bộ Luật Dân Sự do quốc hội ban hành ngày 14/06/2005
  • Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4;
  • Căn cứ vào điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP này 06/02/2013.
  • Căn cứ nhu cầu và năng lực của các bên

Hôm nay, ngày      tháng   03   năm 2017 Tại văn phòng Công ty TNHH TV   TK   XD Minh Trung, Đại diện các bên ký kết hợp đồng gồm:

 

1. Bên A (Bên giao thầu):

Địa chỉ: ..............................................................................................................

Điện thoại: .........................................................................................................

Người đại diện: .......................................        ; Chức vụ: ................................

2. Bên B (Bên nhận thầu):

CÔNG TY TNHH TV   TK   XD MINH TRUNG

Địa chỉ: Số 197/23 TL15 , Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

Số tài khoản:: 226 706 919 Tại NH Á Châu (ACB) phòng giao dịch Văng Lang.

Mã số thuế: 0314097338

Người đại diện: Ông HÀ THANH TRUNG                       ; Chức vụ: P.Giám đốc

 

  Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng giao nhận thầu với nội dung sau:

Điều 1: Nội dung công việc và giá trị hợp đồng

1.1 Nội dung công việc: Bên A đồng ý giao cho bên B thực hiện việc thi công xây dựng phần thô tại vị trí : .........................................................................................................  

1.2 Giá trị hợp đồng: Căn cứ vào “Bản vẽ thiết kế và Báo giá thi công ”.

      Tổng giá trị xây lắp trước thuế :  ................................. VNĐ

Bằng chữ: ...............................................................................................................

 

- Trường hợp có khối lượng công tác phát sinh tăng, giảm do sửa đổi thiêt kế hay theo yêu cầu của bên A, thì đơn giá các công tác đó được tính theo thỏa thuận giữa hai bên. Giá trị hợp đồng sẽ được hiệu chỉnh bằng phụ lục hợp đồng.

 

Điều 2: Địa điểm xây dựng, thời gian thực hiện hợp đồng và tiến độ thi công công trình

2.1 Địa điểm xây dựng: .........................................................................................................

2.2 Thời gian thực hiện hợp đồng và tiên độ thi công: bên B cam kêt thực hiện hợp đồng theo tiến độ như sau: 3.5 tháng kể từ khi bên A bàn giao mặt bằng cho bên B (Không kể ngày mưa, cúp điện, nghỉ lễ và các yếu tố khách quan khác…).

Điều 3: Hình thức và điều liện thanh toán hợp đồng

  1. Hình thức hợp đồng:  Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  2. Điều kiện thanh toán: Chia làm nhiều  đợt tạm ứng: số lần tạm ứng phụ thuộc vào qui mô công trình và giá trị hợp đồng đươc chủ chủ đàu tư và đơn vị thi công thỏa thuận về số lần tạm ứng và giá trị tạm ứng mỗi đợt.

Điều 4: Trách hiệm và quyền hạn các bên

4.1 Trách nhiệm và quyền hạn bên A

- Bàn giao bản sao giấy phép xây dựng cho đơn vị thi công trong suốt quá trình thi công công trình.

- Bàn giao tim mốc, ranh giới.

- Chuẩn bị mặt bằng thi công thuận lợi  tạo điệu kiện cho bên B thực hiện nội dung công việc theo hợp đồng.

- Cung cấp đầy đủ hồ sơ thiết kế.

- Thỏa thuận và giới thiệu với bên B về các nhà thầu phụ do bên mình phụ trách (nếu có).

- Trực tiếp và thông qua tư vấn thực hiện giám sát đối với công việc: cung ứng vật tư, thiết bị, xây dựng và lắp đặt, nghiệm thu, vận hành các công việc khác.

- Thông báo kịp thời những thay đổi so với thiết kế ban đầu và ghi nhận những phát sinh do thay đổi thiết kế .

- Bố trí cán bộ giám sát kịp thời thực hiện các công việc nghiệm thu và phối hợp với bên B giải quyết các vướng mắc trên công trình vào những thời điểm công trình hoạt động.

- Cung cấp nguồn điện- nước trong suốt quá trình thi công

- Thanh toán cho bên B theo điều 3.

 

4.1 Trách nhiệm và quyền hạn bên B

- Nhận bàn giao và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản tim, mốc công trình và điều phối hoạt động chung giữa các nhà thầu thành viên (khi được sự ủy quyền bằng văn bản cuả Chủ đầu tư).

- Tổ chức lực lượng thi công và toàn bộ phương tiện máy móc cần thiết để phục vụ trong quá trình thi công.

- Chịu trách nhiệm về chi phí về an ninh trật tự, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trên phạm vi công trình và khu vực lân cận thuộc trách nhiệm của đơn vị thi công.

-  Đảm bảo thi công công trình theo đúng tiến độ, đúng chất lượng, kĩ-mỹ thuật trong hồ sơ thiết kế mà Chủ đầu tư giao trước khi hai bên tiến hành ký kết hợp đồng.

- Thực hiện các công tác thử nghiệm, vận hành các vật tư và trang thiết bị thuộc trách nhiệm cung cấp của bên B.

- Lập kho bãi bảo quản vật tư cho công trình, mua bảo hiểm cho công nhân tham gia thi công trên công trường.

- Chịu trách nhiệm trước bên A về sản phẩm thi công của các nhà thầu do bên mình quản lý.

- Lập nhật kí thi công trong quá trình thi công.

Điều 5: Quy định vi phạm hợp đồng

5.1 Bên A có thể chấm dứt hợp đồng nếu bên B vi phạm cơ bản về hợp đồng. Các vi phạm cơ bản về hợp đồng bao gồm:

- Bên B ngưng công việc tại công trình mà không có trong lịch thi công hiện tại và chưa được bên A cho phép.

- Giám sát bên A thông báo rằng việc không sửa chữa một sai sót cụ thể là vi phạm cơ bản Hợp đồng và bên B không chỉnh sửa nó trong khoảng thời gian thích hợp được Kỹ Sư Tư Vấn công trình xác định.

- Bên B sử dụng không đúng chủng loại vật tư hoặc vật tư không đảm bảo chất lượng như cam kết trong hồ sơ dự thầu của đơn vị mình.

- Bên B chậm trễ việc hoàn thành công trình mà không có lý do chính đáng.

 

5.2 Bên B có quyền yêu cầu bên A ghi nhận vào nhật ký công trình để làm cơ sở cho việc tính chi phí phát sinh và kéo dài tổng tiến độ công trình trong những trường hợp sau:

- Bên A không cung cấp kịp thời các chủng loại vật tư (nếu có) thuộc quyền cung cấp của mình cho bên B.

- Các nhà thầu phụ của bên A gây cản trở đối với công việc của bên B.

- Bên A có những thay đổi thiết kế so với ban đầu.

- Bên A yêu cầu ngưng thi công vì có những lý do riêng không phải lỗi của bên B.

- Bên A không kịp thời bố trí cán bộ kỹ thuật tiến hành các công việc nghiệm thu và giải quyết vướng mắc khi nhận được thông báo của bên B.

- Chính quyền địa phương yêu cầu tạm ngưng công trình mà không phải lỗi của bên B gây ra.

Điều 6: Quy định về tiến độ

6.1 Chỉ tiêu thời gian hoàn thành công trình là một căn cứ pháp lý được ghi rõ trong Hợp đồng giao nhận thầu thi công xây lắp. Bên B cần nghiêm túc thực hiện đúng theo thời gian đã ký kết..

6.2 Trong thời gian thi công nếu gặp trường hợp bất khả kháng gây chậm trễ thời gian hoàn thành công trình, bên B phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên A để cùng bàn bạc giải quyết, thời gian xử lý trường hợp này sẽ không tính vào thời gian thi công công trình.

Điều 7: Hiệu lực hợp đồng

- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

- Hợp đồng hết hiệu lực sau khi 02 bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Điều 8: Điều khoản chung

- Hai bên cam kết thi hành đầy đủ và đúng các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được đơn phương thay đổi và hủy bỏ hợp đồng hoặc đơn phương đình chỉ việc thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng.

- Nếu đơn phương vi phạm các điều khoản của hợp đồng như: Chậm tiến độ thi công, hủy bỏ hợp đồng nhưng không có lí do chính đáng thì bên sai phạm phải chịu phạt và bồi thường mọi thiệt hại.

- Mọi sự thay đổi về nội dung của hợp đồng phải được thông báo bằng văn bản và phải có sự đồng ý hai bên mới có hiệu lực pháp lý. 

- Mọi vi phạm của mỗi bên hoặc những tranh chấp xảy ra nếu có trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ gặp nhau để bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và tôn trọng quyền lợi của nhau. Nếu tranh chấp không thỏa thuận được sẽ xử lí, giải quyết tại tòa án Thành Phố Thành Phố Hồ Chí Minh theo qui định của pháp luật hiện hành về kinh tế của Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Phán quyết của Tòa án là quyết định bắt buộc hai bên phải thực hiện. Bên nào thua kiện phải chịu toàn bộ án phí và thanh toán toàn bộ chi phí cho bên bị hại đã chi trả trong quá trình thi công theo quy định hiện hành.

- Hợp đồng được thanh lý sau 05 ngày, kể từ ngày các bên hoàn tất các nghĩa vụ, trách nhiệm được ghi trong hợp đồng và sau thời gian trên nếu không có bất kỳ sự khiếu nại nào của các bên thì hợp đồng xem như đã được thanh lý.

Điều 10 Thành phần của hợp đồng

Các tài liệu với thứ tự ưu tiên như sau là những bộ phận không tách rời của hợp đồng:

1. Hợp đồng.

2. Bảng báo giá  thi công.

3. Phụ lục hợp đồng phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có).

4. Các văn bản khác phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có).

Hợp đồng được thành lập 02 bộ, mỗi bên giữ 01 bộ, có giá trị pháp lý ngang nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

CHỦ NHÀ

ĐẠI DIỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Dowload File PDF

Hotline